อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโคร […]

อ่านต่อไป

คณบดี พร้อมด้วยคณาจาย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณบดี พร้อมด้วยคณาจาย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโค […]

อ่านต่อไป

ประชาสัมพันธ์🔈 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์🔈มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรายชื่ […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมอาทิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลัก […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคป […]

อ่านต่อไป

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น รองรับ EEC จำนวน 5 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอบรม […]

อ่านต่อไป

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 เข้าระบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/ […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการในการเตรียมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคาร […]

อ่านต่อไป