ประชาสัมพันธ์🔈 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์🔈มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรายชื่ […]

อ่านต่อไป

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น รองรับ EEC จำนวน 5 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอบรม […]

อ่านต่อไป

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 เข้าระบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/ […]

อ่านต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (รับตรงโควตา)

โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาคณะเทคโนฯ จำนวน 80 คน ในวันที่ 25 […]

อ่านต่อไป

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจั […]

อ่านต่อไป