ติดต่อคณะได้จากทางไหนบ้าง

ข้อร้องเรียนหมวดหมู่: ติดต่อคณะติดต่อคณะได้จากทางไหนบ้าง
admin ทีมงาน asked 1 เดือน ago
1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 เดือน ago

เว็บไซต์คณะ  เพจคณะ และที่สำนักงานของคณะโดยตรง โทร038-568191-2หรือ ลิงค์นี้ http://techno.rru.ac.th/?page_id=3365