กิจกรรมต่างๆ
วันเสาร์, มิถุนายน 23, 2018
previous arrow
next arrow
Slider

Calendar Techno

อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี

ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านรอบ 3

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการทบทวนและเรียนรู้การบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online Systems

คณบดี พร้อมด้วยคณาจาย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์🔈 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมอาทิ

เปลี่ยนภาษา