สโมสรนักศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสามัคคีจากใจพี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 “สามัคคี บูชาครู องค์พระวิษณุกรรม”

วันนี้ (30 ก.ค 63) สโมสรนักศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสามัคคีจากใจพี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 “สามัคคี บูชาครู องค์พระวิษณุกรรม” เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาก่อเกิดความรักสามัคคีอันนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการบูชาครูช่างของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ลานด้านหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา