โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์น้องพี่และกีฬาอีสปอร์ต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 ก.ย 63 อาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์น้องพี่และกีฬาอีสปอร์ต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ส.ค 63 – 1 ต.ค 63 เพื่อให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปีได้แข่งขันกีฬาฟุตซอลและกีฬาอีสปอร์ตร่วมกัน และก่อให้เกิดความรักสามัคคีในคณะฯ ณ สนามกีฬาหน้าหอพักนักศึกษาและสำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา