โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ (30 ก.ย. 63) อาจารย์ อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อาจารย์ ฐปนัท แก้วปาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 คน เข้าเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเแลี่ยนเรียนรู้ งานด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถนำความรู้มาบูรณาการและประยุกต์กับการเรียนการสอนได้ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หอศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา