โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณสำหรับการใช้งานเครน”

วันที่ 25-27 พฤศจิกายนนี้ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณสำหรับการใช้งานเครน” สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา