ศึกษาดูงาน ณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

วันนี้( 27 พ.ย. 63) เวลา 08.00-12.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของสถานประกอบการ รวมไปถึงเพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียด ความต้องการและความพร้อมของสถานที่ในการทำหลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมายในการทำหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงาน และนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนรูปภาพ

กิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา