ศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร จ.ชลบุรี

วันนี้( 27 พ.ย. 63) เวลา 14.00-16.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรจ.ชลบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของสถานประกอบการ รวมไปถึงเพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียด ความต้องการและความพร้อมของสถานที่ในการทำหลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมายในการทำหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรหรือระบบการฝึกฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา