ประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

วันนี้ (8 ก.ค.63) อาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมฯ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา