ประชุมผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันนี้ (7 ม.ค. 64) เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม ZOOM

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา