ประชุมคณะกรรมการ โครงการยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา (วาระเร่งด่วน) ครั้งที่ 1/64

วันนี้ (12 ม.ค. 64) เวลา 9:00 - 11:00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการ โครงการยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา (วาระเร่งด่วน) ครั้งที่ 1/64 โดยมีวาระ ปรับแผนดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meetings

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา