ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (13 ม.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meetings

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา