คณะผู้บริหารชุดเก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้ประเมิน

คณะผู้บริหารชุดเก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้ประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย และคณะ ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณ ท่านกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา,อาจารย์,ศิษย์เก่า,ผู้ใช้บัณฑิต,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้ปกครอง ที่มาร่วมในการสัมภาษณ์ มา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา