สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระการประชุม สรุปการวางแผน และการดำเนินงานเบื้องต้นในการจัดงานกิจกรรม สารภีเกมส์,ปัญหาในการจัดกิจกรรมเพื่อขอมติที่ประชุมในการหาทางแก้ไขปัญหา ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา