เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ นำโดย อาจารย์จริยา แผลงนอก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ นำโดย อาจารย์จริยา แผลงนอก ประธานสาขาวิชาพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด๊จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ด้านศิลปะวัฒนธรรม งานออกแบบและสถาปัตยกรรม เพื่อนำมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชา

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา