คณบดี ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติด้านงานพัสดุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

คณบดี ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติด้านงานพัสดุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บางคล้า)

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา