งาน แข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ “สารภีเกมส์ 2017” ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน แข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ “สารภีเกมส์ 2017” ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา