คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบคุณ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ที่ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอบคุณค่ะ