คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

แสดงความคิดเห็น