ขอแสดงความยินดีกับ น้องการ์ตูน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สามารถคว้าดาว มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในปีนี้