ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2561

ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระอาทิ การพัฒนาหลักสูตร, การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ, กรอบอัตรากำลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ (1023) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา