อธิการบดี ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เข้าหารือกับ AHRDA สำหรับการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนุชา  ละอองพันธ์  ผู้อำนวยการ AHRDA และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รศ.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  พร้อมคณะ ซึ่งได้เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกันระหว่า ม.ราชภัฏราชนครินทร์ กับ AHRDA ให้กับนักศึกษาจบใหม่และยังไม่มีงานทำโดยทาง ม.ราชภัฏ อยากให้ทาง AHRDA ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของนักศึกษาจบใหม่ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นพร้อมเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบกิจการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา