พิธีพระราชทานปริญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พิธีพระราชทานปริญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น.
**นัดหมายบัณฑิตตั้งแถว ณ บริเวณสถานที่นัดหมายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตพร้อมตั้งแถว เวลาประมาณ เวลา 17.00 น.เดินแถว หลังรอบแรกเสร็จพิธี** 
👉👉👉เครดิตข้อมูลและรูปภาพจาก👍👍
https://www.facebook.com/mr.sudsud/

แสดงความคิดเห็น