สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 
แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา