สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมพีแอลซี

กิจกรรม/โครงการ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น