สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 714 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา