ภาพการฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญาบัตร มรร. ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ไม่มีหมวดหมู่

วีดีโอ บรรยากาศ การฝึกซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญาบัตร มรร.

แสดงความคิดเห็น