คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา