สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงพร้อมด้วยทักษะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงพร้อมด้วยทักษะ แนวคิด ความรู้ใหม่ให้นักศึกษา ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ บริษัท ดับพริว พี เอ็น พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) จังหวัดสมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา