วันที่สี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ EEC และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อบรมหลักสูตรระยะสั้น

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นำคณะศิษย์เก่าเข้าศึกษาดูงาน ความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จังหวัดอยุธยา ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา