ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุม ร่วมกับ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารวิชาการ

โดยมีวาระอาทิ 1.พิจารณาข้อมูลจุดคุ้มทุนของหลักสูตรและแนวทางการหารายได้เพิ่ม 2.พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา