ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 เข้าระบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 เข้าระบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2561 username ใช้ รหัสนักศึกษา password ใช้ เลขบัตรประชาชน กรอกประวัตินักศึกษาให้ครบ พิมพ์ใบรายงานตัว นำใบรายงานตัวมาในวันรายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7 (บัณฑิตศึกษา) พร้อมเอกสารแจ้งตามประกาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.rru.ac.th/main/index.php

ขอบคุณข้อมูลจาก RRU Official

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา