ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น รองรับ EEC จำนวน 5 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น รองรับ EEC จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย การปฏิบัติการธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ ยานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP และการบริหารบัญชีด้วย Express สมัครผ่านเว็บไซต์ http://eectraining.rru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี 038-500000 ต่อ 6015 และ 6016

ขอบคุณข้อมูลจาก RRU Official

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา