คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (รับตรงร่วม ทปอ.) และรับตรงอิสระมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 729 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา