คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมอาทิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมอาทิ ข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร, แผนรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561, โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC ระยะที่ 2 (โมดูล Module)

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา