คณบดี พร้อมด้วยคณาจาย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณบดี พร้อมด้วยคณาจาย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรอาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Hotel J Pattaya เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา