ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านรอบ 3

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านรอบ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561 
http://academic.rru.ac.th/regis/pdf/pass-test-round3-pdf/

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา