ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านรอบ 3

กิจกรรม/โครงการ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านรอบ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561 
http://academic.rru.ac.th/regis/pdf/pass-test-round3-pdf/

แสดงความคิดเห็น
1