พิธีไหว้ครูองค์พ่อพระวิษณุกรรม ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ค.2561 เวลา 9.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

กิจกรรม/โครงการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แสดงความคิดเห็น