แสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พรมศิลา ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ คณบดี นำทีมบริหาร แสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พรมศิลา ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา