แสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พรมศิลา ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ คณบดี นำทีมบริหาร แสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี พรมศิลา ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560

แสดงความคิดเห็น