อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 26

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการและเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แสดงความคิดเห็น