โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเทคโนฯ

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา