โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ 5

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ 5 จัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ โดยมีการแสดงการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา