คณะเทคโนโลยีอุตสาหหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ กุลนภาดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์ และแสดงความยินดีแด่ ด็อกเตอร์ท่านใหม่ ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน และยินดีต้อนรับอาจารย์ศรินยา ประทีปชนะชัย เข้าสู่ครอบครัวเทคโนฯ

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา