ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด Popular vote Freshy Boy&Girl RRU 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2561

B19 นายวิวัฒน์ พุทธสอน (เคน)

G20 นางสาวธมลวรรณ อ่อนศรีทอง (สปาย)

B17 นายสุทิวัส ทองเปี่ยม (ท็อป)

G18 นางสาวสมัชญา สมทรง (ป๊อบปี้)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา