ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ “กษีณาลัย 61”

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ “กษีณาลัย 61” เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา