บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ #ประชุมคณะกรรมการวางแผน #ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย #เงินงบประมาณประจำปี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #ครั้งที่6

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา