สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการ งานวิจัย ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการ งานวิจัย ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมย่อยแข่งขันทักษะ วิชาการและนำเสนอวิจัย ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในด้านประหยัดพลังงาน รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันในระดับประเทศ ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจ จ.บุรีรัมย์ #การแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง #ปีที่ 21 #สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต #จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา