ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2561

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อจัดทำแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563-2566 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มรร#บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา